ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/956522

وزارت اطلاعات گزارش دو تابعیتی ها را ارائه کرد