ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/798300

وزارتخانه و وزیر راه «غایبان بزرگ» زلزله کرمانشاه/ ضعف هایی که سازمان مدیریت بحران دارد