ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/948217

وزرا از اصفهان تنها فرودگاه، چهارباغ و هتل عباسی را دیده اند/ مدیران استانی کم و کاستی ها را بیان کنند