ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/57677

پروژه احداث درمانگاه مسیبی شهر گز باید تا پایان سال به اتمام برسد