ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/924363

پیکر شهید حق شناس فردا با پرواز به اصفهان منتقل خواهد شد/ هماهنگی با طرف عراقی برای انتقال خارج از نوبت پیکر شهید به ایران