ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/925141

چیزی به نام آزادی در دانشگاه ها و رسانه های غرب وجود ندارد/رشد بسیج از میدان های نظامی دهه ۶۰ تا میدان جنگ نرم دهه ۹۰