ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/837977

کارآفرینی راه درمان اقتصاد ایران/ ایده های خوب بخاطر نداشتن «حمایت» تبدیل به خدمت نمی شوند