ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917948

کسانی که فریاد«همه چیز از دست رفته را »سر می دهند، دقیقا حرف دشمن را می زنند/FATFبخشی از پازل تسلط دشمن بر انقلاب است