ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/964247

کمیته انطباق، برکناری شهردار شاهین شهر را تأیید کرد