ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/941353

گسترش بستر برای فعالیت استارت آپ های خارجی، فضای مجازی را به ابزار لشکرکشی دشمن تبدیل می کند