ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1047368

گوش شنوایی در این دولت برای راهکارهای حل مشکلات آب وجود ندارد/ مجلس پیگیر راه حلی برای رفع همیشگی مشکل زاینده رود در همه استان های ذی نفع