ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1047384

۱۰۶۶روستای استان بهره مند از گاز طبیعی/ تمامی ۱۱۱ شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند هستند