ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/926167

25 مورد مسمومیت در اثر گار منوکسید کربن در اصفهان/شهر اصفهان در صدر مسمومیت ها