ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/css-sprite/

Css Sprite