ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/w3c-و-معتبر-سازی-کدها/

W3C و معتبرسازی کدها