ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
dastgheibeshirazi.com/content_details/4032/نماز-عید-سعید-فطر-به-امامت-حضرت-آیت-الله-آقای-حاج-سید-علی-اصغر-دستغیب