ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1061/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%C2%BB-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%26zwnj%3B

مصاحبه%20با%20مجله%20هفتگی%20«آمستردام%20نیوروو%20هلند»%20درباره%20حکومت%20اسلامی‌