ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20310/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

دعوای%20قوا%20برخلاف%20اسلام%20است