ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22327/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%28%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20دانشجویان%20دانشکده%20افسری%20ارتش%20(ادعای%20صلح%20طلبی%20صدام)