ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/22874/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%28%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA--%D8%B9%D8%AF%D9%84--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29

بیانات%20خطاب%20به%20سفیر%20سومالی%20(شهادت-%20عدل-%20اختلافات%20در%20جهان%20اسلام)