ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2290/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%26zwnj%3B

حکم%20به%20آقای%20مهدی%20کروبی%20جهت%20تاسیس%20بنیاد%20شهید%20انقلاب%20اسلامی‌