ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2318/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%28%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20دانشجویان%20عضو%20انجمن%20اسلامی%20دانشگاهها%20(اصلاح%20دانشگاهها)