ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2610/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%28%D8%B3%29%D8%9B-%28%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%AA-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20ولادت%20حضرت%20فاطمه%20(س)؛%20(منزلت%20زن%20در%20جامعه)