ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2823/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%26zwnj%3B%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%28%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%29

بیانات%20در%20جمع%20اعضای%20شرکت‌کننده%20در%20کنفرانس%20بین%20المجالس%20(صدور%20انقلاب)