ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3654/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%26zwnj%3B%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%28%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%29

پیام%20به%20رزمندگان%20و%20خانواده‌های%20شهدا%20(پنجمین%20سالگرد%20جنگ%20تحمیلی)