ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3730/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%28%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%28%D8%B3%29%D8%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20بانوان%20جامعه%20الزهراء%20(حضرت%20زهرا%20(س)،%20الگوی%20تمامی%20زنان)