ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/3897/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%28%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%29

بیانات%20در%20جمع%20فرماندهان%20سپاه%20(حفظ%20وحدت%20و%20اخلاص)