ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18039

پاسخ%20امام%20به%20استفتائی%20در%20مورد%20فرقه%20بهائیت