ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18150

با%20قبول%20صلح%20کسی%20تصور%20نکند%20که%20ما%20از%20تقویت%20بنیه%20دفاعی%20بی‌نیاز%20شده‌ایم