ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18181

جواب%20امام%20به%20پیام%20تبریک%20دولت%20امارات:%20چه%20جای%20تبریک%20است؟