ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18190

مرفهان%20بی%20درد%20با%20نصیحت%20متنبه%20نمی‌شوند!