ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18203

ملت%20بزرگ%20ایران%20مثل%20یک%20صاعقه%20بر%20سر%20آمریکا%20فرود%20آمده%20است