ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18219

مخالفت%20با%20تقاضای%20بنی‌صدر%20مبنی%20بر%20نخست‌وزیری%20حاج%20احمد%20آقا