ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18279

نامه%20اعمال%20ما%20موجب%20شرمندگی%20امام%20زمان(عج)