ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18293

ما%20در%20مکه%20باشیم%20یا%20نباشیم%20دل%20و%20روحمان%20با%20ابراهیم(ع)%20و%20در%20مکه%20است