ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18299

زدودن%20اندوه%20دل،%20با%20انتقام%20از%20آمریکا%20و%20آل%20سعود