ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18340

تکلیف%20ماها%20را%20حضرت%20سید%20الشهدا(ع)%20معلوم%20کرده%20است