ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18368

تولید%20داخلی،%20اگرچه%20ممتاز،%20به%20همین%20جرم%20مشتری‌اش%20کم%20است%20و%20همین%20را%20اگر%20اسم%20غربی%20بگذارند،%20مشتری%20پیدا%20میکند