ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18396

اگر%20اقتصادمان%20تابع%20خارج%20باشد،%20تحریممان%20کنند،%20باید%20تسلیم%20آنها%20بشویم