ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18406

پیغمبر%20اسلام%20می%20خواست%20در%20تمام%20دنیا%20وحدت%20کلمه%20ایجاد%20کند