ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18410

در%20جمهوری%20اسلامی،%20همه%20آزادی%20بیان%20دارند،%20لکن%20اجازه%20خیانت%20نمی‌دهیم