ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18497

مکرر%20دیدیم%20که%20زنان%20بزرگواری%20زینب%20گونه%20فریاد%20می‌زنند%20که%20فرزندان%20خود%20را%20از%20دست%20داده%20و%20مفتخرند%20به%20این%20امر