ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18515

قطع%20ایادی%20ابرقدرتها%20مهمترین%20چیزی%20بود%20که%20برای%20ملت%20ما%20حاصل%20شد