ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18521

پیروزی%20ملت%20مسلمان%20ایران%20بدون%20شک%20سرمشق%20خوبی%20برای%20سایر%20ملل%20ستمدیده%20جهان%20خواهد%20بود