ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18576

مطهری،%20فرزند%20برومندم%20و%20حاصل%20عمرم