ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18657

در%20میان%20شما%20باشم%20یا%20نباشم%20...