ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/18784

مستضعفین،%20برپادارندگان%20واقعی%20انقلاب