ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/19048

غضب%20و%20خشم%20بر%20دشمنان