ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/21295

حمایت%20روحانیون%20از%20محرومین%20و%20پابرهنه%20ها