ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/quote/21297

جنگ%20ما%20جغرافیا%20نمیشناسد